logo BG AGH100 LAT AGHlogo konferencji
MIEJSCE WYDARZENIARejestracja uczestników, zwiedzanie Biblioteki Głównej

Biblioteka Główna Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, budynek U–1

al. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków

Miejsce konferencji

Aula Centrum Ceramiki AGH, budynek B–8, parter, s. 0.10

Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków