logo BG AGH100 LAT AGHlogo konferencji
MATERIAŁY DO POBRANIA
Artykuły pokonferencyjne:

Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego - nowe obszary działania - konferencja organizowana przez Bibliotekę Główną AGH w ramach 100 lat AGH / Agnieszka Podrazik, Marta Urbaniec (Biuletyn AGH 2019, nr 143)

Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego - sprawozdanie z konferencji / Karolina Imiołek-Stachura, Justyna Stanek-Kapcia (Biuletyn EBIB 2019, nr 5)

Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego, 12-13 września 2019 r., Kraków - relacja z konferencji / Ewa Dąbrowska (Portal SBP)PREZENTACJE

Referaty zamawiane:

Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej / dr Jerzy Krawczyk

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). Kilka uwag o historii, celach i aktualnych działaniach / Marek Górski

ikona Prezi - SeekPNG Krakowski Zespół Biblioteczny (KZB): stan obecny i perspektywy / dr Stanisław Skórka

Nowe formy usług informacyjnych - mobilna biblioteka dla mobilnych użytkowników / dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ

Nowoczesna biblioteka akademicka - rzeczywistość a oczekiwania / dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH

NUKAT - wartość dodana w życiu bibliotek akademickich ostatniego ćwierćwiecza. Co dalej? / Ewa Kobierska-Maciuszko

Polskie czasopisma naukowe w świetle wybranych elementów oceny stosowanych w międzynarodowych bazach danych / dr Aneta Drabek, Magdalena Bemke-Świtilnik

Repozytoria instytucjonalne na świecie: próba charakterystyki / dr Leszek Szafrański

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o bibliotece, ale boicie się zapytać. O (nie)wykorzystanych usługach bibliotecznych na przykładzie Biblioteki Głównej AGH w Krakowie / Maria GarczyńskaReferaty zgłoszone:

Dział Bibliografii i Dokumentacji SUM - (od)dział do zadań specjalnych / Wioletta Dyjas, Marek Halkiewicz

Małopolska Platforma Nauk Przyrodniczych - realizacja projektu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie / Katarzyna Jaskulska-Dwuraźna, Jakub Jaźwiński, Paulina Tyrała

Możliwości wykorzystania narzędzia analitycznego SciVal do prowadzenia polityki naukowej uczelni / Lidia Szczygłowska

Od koordynacji druku do kompleksowej usługi wydawniczej. Nowe pola działań Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej / Jarosław Gajda, Katarzyna Pełka-Smętek, dr Katarzyna Weinper

Rejestracja dorobku naukowego w instytucjonalnych systemach repozytoryjnych polskich uczelni technicznych w świetle badań porównawczych / Agnieszka Adamiec

Rola Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w udostępnianiu zasobów cyfrowych i informacji o nich społeczności Uczelni / Ewa Chudzicka, Olimpia Małecka, Mariusz Polarczyk

Skonstruowane w bibliotece. Biblioteka jako laboratorium, poligon i klient procesów naukowo-dydaktycznych uczelni. Przegląd praktyk i modeli przyszłości / Barbara Chmielewska, Agnieszka Kościelniak-Osiak

Wspomaganie instytucjonalnego zarządzania informacją o osiągnięciach naukowych. Doświadczenia zagranicznych bibliotek akademickich / dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW

Współczesny czytelnik - kto to taki? / dr Justyna StępieńPrezentacje partnerów konferencji:

ikona Prezi - SeekPNG Oprogramowanie jako usługa - system biblioteczny w chmurze / Bartłomiej Kania

Rozwiązania online JSTOR dla bibliotek akademickich / Krzysztof Kowalczyk

Total Materia, cyfrowa baza danych pomocna w edukacji i prowadzeniu badań naukowych / Magdalena Lelwic

Web of Science, Incites, Publons - narzędzia do identyfikacji i analizy dorobku naukowego / Marcin Kapczyński, Radek BudzichowskiProgram konferencji, prezentacje

Program i abstrakty

Przydatne informacje

Plakat konferencji

100 lat AGH