logo BG AGH100 LAT AGHlogo konferencji
ORGANIZATOR KONFERENCJI


Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

bg.agh.edu.pl

konferencja@bg.agh.edu.pl

logo BGKOMITET ORGANIZACYJNY


mgr Agnieszka Podrazik - przewodnicząca Komitetu
mgr Marta Urbaniec - sekretarz
mgr Małgorzata Dudziak-Kowalska
mgr Karolina Imiołek-Stachura
mgr Grażyna Łaciak
mgr inż. Teresa Proficz
mgr Justyna Stanek-Kapcia


WSPÓŁPRACADział Informacji i Promocji AGH