logo AGH przejście na stronę Biblioteki Głównej AGH Kontakt Partnerzy Informacje dla Uczestników Informacje dla Autorów
baner Konferencji

baner programu Krakowskie Konferencje Naukowe

oficjalne logo 100 lat BG AGH

22-23 września 2022

Konferencja jubileuszowa z okazji
100-lecia Biblioteki Głównej AGH

Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece

Konferencja naukowa podejmie temat biblioteki akademickiej jako przestrzeni będącej miejscem gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobów, ale przede wszystkim miejscem pracy, nauki, rozwoju, spotkań, podejmowanych wspólnie działań, inspiracji i kreatywności.

Program

I dzień czwartek – 22 września 2022
Godzina Miejsce
09.00-11.00 Rejestracja uczestników, zwiedzanie wystawy, przestrzeń dla sponsorów - stoiska dostawców baz danych, e-źródeł Biblioteka Główna AGH
(budynek U-1)
09.30-10.15 Warsztaty pt.: Effective English writing for SCI-journal article acceptance / dr Gareth John Dyke (Bentham Science) Biblioteka Główna AGH
(budynek U-1)
11.00-12.00 Welcome party Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
12.00-12.30 Powitanie uczestników, otwarcie konferencji Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja I - biblioteka jako przestrzeń wiedzy/nauki (sesja plenarna)
moderator: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek / Katedra Bibliografii i Dokumentacji Uniwersytetu Warszawskiego
12.30-13.35 Marshall M. Breeding (Keynote speaker)
Current trends in Technologies for Libraries: Global perspective / Aktualne trendy w technologiach dla bibliotek: perspektywa globalna
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
13.35-13.50 Wystąpienie partnera Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
13.50-14.10 dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK / Instytut Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Biblioteki akademickie jako przestrzenie innowacji
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
14.10-14.25 Wystąpienie partnera Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
14.25-14.40 Wystąpienie partnera Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
14.40-15.00 dr Anna Wałek / Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Usługi oparte na współpracy – krajowa i międzynarodowa współpraca bibliotek
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
15.00-15.20 dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ / Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Jagiellońska
Biblioteczne wsparcie dla obecności naukowca w przestrzeni cyfrowej
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
15.20-15.50 Przerwa kawowa Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja II - biblioteka jako przestrzeń rozwoju
moderator: dr hab. Michał Rogoż, prof. UP / Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
15.50-16.10 dr Leszek Szafrański / Biblioteka Jagiellońska
Model zarządzania zasobami w repozytorium otwartych danych badawczych uczelni krakowskich - studium przypadku
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
16.10-16.30 dr hab. Renata Frączek / Biblioteka Politechniki Śląskiej
Biblioteka Politechniki Śląskiej – organizacja pracy wobec nowych wyzwań
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
16.30-16.45 Wystąpienie partnera Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
16.45-17.00 Wystąpienie partnera Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
17.00-17.20 dr Stanisław Skórka / Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
Czy bibliotekarze będą jeszcze potrzebni? Obszary kompetencji przyszłych pracowników bibliotek akademickich
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
17.20-17.40 prof. dr hab. Wiesław Babik / Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wielowymiarowość przestrzeni w bibliotece naukowej XXI wieku
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
17.40-18.00 Dyskusja i podsumowanie Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
19.30 Uroczysta kolacja

II dzień piątek – 23 września 2022
Godzina Miejsce
08.30-09.00 Kawa na „dzień dobry” Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III - biblioteka jako przestrzeń architektoniczna
moderatorzy: Agnieszka Podrazik / Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej, dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ / Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Jagiellońska
Sesja IV - biblioteka jako przestrzeń inspiracji
moderatorzy: dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK / Instytut Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Stanisław Skórka / Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)

Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B

09.00-09.20 dr Jerzy Krawczyk
Władysław Piasecki – bibliotekarz i budowniczy
Mirosława Prahl, Marzena Szczucka / Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
Rola Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w procesie oceny pracowniczej, awansu zawodowego czy parametryzacji uczelni
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
09.20-09.40 Grzegorz Kłoda / GK-Atelier
Architektoniczna incepcja
Justyna Seiffert / Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Medycyna jak na dłoni. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
09.40-09.55 Wystąpienie partnera Wystąpienie partnera Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
09.55-10.10 Wystąpienie partnera Wystąpienie partnera Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
10.10-10.30 dr Przemysław Krysiński / Instytut Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rola i znaczenie bibliotek w kształtowaniu potencjału inteligentnego miasta
Gabriela Chromcová / Silesian University in Opava, University Library in Karvina
Oferta biblioteki uniwersyteckiej – miejsce nauki oraz miejsce spotkań
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
10.30-10.50 dr Andrzej Buck / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
Fizyczna przestrzeń współczesnych bibliotek publicznych. Dworzec, palmiarnia, dom handlowy, pasaż miejski, kino… jako inspiracja
Monika Katarzyna Pająk, Sylwia Sosnowska, Katarzyna Cukierska / Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Biblioteka SUM – uniwerSUM możliwości i inspiracji
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
10.50-11.05 Wystąpienie partnera Wystąpienie partnera Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
11.05-11.25 Zofia Kajczuk / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Kształtowanie przestrzeni i nawigacji w budynku bibliotecznym pod wpływem badań z użytkownikami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
Katarzyna Mrotek / Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Promocja zasobów i usług na bazie doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
11.25-11.45 Dyskusja Dyskusja Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
11.45-12.15 Przerwa kawowa Przerwa kawowa Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
12.15-12.35 Katarzyna Krygier-Durakiewicz, Anna Pomorska-Kowalczyk / Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej
Przestrzenie biblioteki – aktualne tendencje w kształtowaniu architektury i wnętrz bibliotecznych
Małgorzata Raczyńska, dr inż. Magdalena Seta / Naukowa Sieć Informacyjna - Biblioteki SGGW
Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na przykładzie Naukowej Sieci Informacyjnej SGGW
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
12.35-12.50 Wystąpienie partnera Wystąpienie partnera Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
12.50-13.05 Wystąpienie partnera Wystąpienie partnera Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
13.05-13.25 Jakub Skutecki / Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
O sztuce rozumienia architektury (czyli o dwóch magazynach bibliotecznych)
dr Katarzyna Bikowska / Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Design Thinking – koncepcja i zastosowanie w bibliotece
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
13.25-13.45 Małgorzata Bródka / Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biblioteki w kontekstualnej przestrzeni relacji
dr Natalia Pamuła-Cieślak / Instytut Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Przestrzeń biblioteki uczelnianej w warstwie wizualnej serwisu Instagram. Studium przypadku wybranych polskich bibliotek
Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
13.45-14.00 Wystąpienie partnera Wystąpienie partnera Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
14.00-14.15 Wystąpienie partnera Wystąpienie partnera Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
14.15-15.00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji Aula Centrum Ceramiki AGH (budynek B–8)
sala B
15.00 Obiad Restauracja Krakus Lunch&Cafe
wspieranie środowiska
akademickiego

projekty
w bibliotekach

samokształcenie
i rozwój

wspólna przestrzeń

Informacje dla Autorów

Prosimy o nadsyłanie materiałów na adres: konferencja@bg.agh.edu.pl

Terminarz

Zgłaszanie referatów (temat, abstrakt) do 20 kwietnia 2022 r.
Akceptacja referatów do 27 maja 2022 r.
Nadsyłanie pełnych tekstów referatów do 18 lipca 2022 r.
Akceptacja pełnych tekstów do 22 sierpnia 2022 r.
Nadsyłanie prezentacji do 20 września 2022 r.

Organizatorzy konferencji przewidują wydanie recenzowanej publikacji zawierającej materiały konferencyjne w formie drukowanej.

Prosimy o przygotowanie nadsyłanych tekstów zgodnie z poniższymi zaleceniami pobierz PDF pobierz DOCX

Przygotowanie materiałów do redakcji

 • czcionka Times New Roman, 12 pkt
 • interlinia 1,5
 • marginesy lewy i prawy 2,5-3,0 cm
 • strony numerowane
 • imię i nazwisko autora/autorów bez tytułów naukowych wraz z nazwą jednostki (afiliacją) - pierwsza strona tekstu, lewy górny róg
 • tytuł pogrubiony, wyśrodkowany, 14 pkt
 • streszczenie w języku polskim, 500-800 znaków ze spacjami, 10 pkt, treść powinna jasno opisywać cele, metodologię i rezultaty badań i analiz
 • słowa kluczowe w języku polskim
 • przypisy pobierz PDF pobierz DOCX
 • bibliografia pobierz PDF pobierz DOCX

Przygotowanie rysunków

 • Wielkość rysunków w egzemplarzu autorskim zasadniczo powinna odpowiadać wielkości, w jakiej mają być wydrukowane w książce (standardowy format książek w Wydawnictwach AGH to B5 z polem zadruku 13×19 cm).
 • Rysunki wykonane w innych niż CorelDraw programach graficznych powinny być zapisane w formacie Windows Metafile (*.wmf) umożliwiającym import do Corela.
 • Materiał ilustracyjny skanowany powinien być zapisany w formatach: TIF, JPG lub EPS. Skanowane fotografie kolorowe powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi, fotografie czarno-białe – 600 dpi, a czarno-białe rysunki (liniowe) – 1200 dpi.
 • Przy opisie podać źródło pochodzenia np. źródło: OpenAIRE 2019 , źródło: badanie ilościowe, źródło: materiały własne

Prawa autorskie

Umieszczone w dziele fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, tabele itp. pochodzące z innych dzieł, są – jako cudza twórczość – chronione prawem autorskim na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst ujedn. Dz. U. z 2018 r. Nr 90, poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339). W związku z powyższym wymagane jest wyraźne wskazanie źródła nie tylko w wykazie literatury, lecz także w podpisie pod rysunkiem, fotografią, tabelą itp. oraz posiadanie zgody właściciela praw autorskich do przedrukowywanego fragmentu na jego wykorzystanie. Te wymogi dotyczą zarówno zaczerpnięć z dzieł polskich, jak i zagranicznych. Uzyskanie zezwolenia należy do obowiązków Autora. Brak takiej zgody oraz niepodanie źródła jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą wszelkie skutki prawne. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim zaczerpniętych z innych publikacji jest możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora pisemnej zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie ww. materiałów w dziele Autora.

20 kwietnia

termin zgłaszania referatów


27 maja

termin akceptacji referatów


18 lipca

termin nadsyłania pełnych tekstów referatów


22 sierpnia

termin akceptacji pełnych tekstów


Komitet naukowy konferencji

Zdjęcie dr Stanisława Skórki
dr Stanisław Skórka

Przewodniczący komitetu naukowego konferencji

Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Dr Stanisław Skórka – dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jestnbsp;również dyrektorem Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej oraz członkiem redakcji czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”. Jest również współtwórcą kierunku studiów licencjackich z architektury informacji w INoI UP.

Do jego zainteresowań naukowych należą: architektura informacji, metody projektowania i oceny zintegrowanych systemów bibliotecznych, systemy nawigacji w serwisach WWW, wyszukiwanie informacji, badanie użyteczności systemów typu discovery, zastosowanie aplikacji mobilnych w usługach bibliotecznych.

Ostatnio opublikowane prace: Nauka o architekturze informacji: koncepcja dyscypliny naukowej. Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, 59 (1); Użyteczność czytników książek elektronicznych w świetle standardów. Przegląd Biblioteczny 2021, 89 (3); Książki w plikach: publikowanie, udostępnianie i użytkowanie, Kraków 2021 (redakcja).

tel. +48 12 617 32 08

zdjęcie dr inż. Renaty Frączek
dr hab. Renata Frączek

Dyrektor Biblioteki Politechniki Śląskiej

Dr hab. Renata Frączek – dyrektor Biblioteki Politechniki Śląskiej oraz pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prowadzi badania na temat zastosowań metod ilościowych w nauce. Wśród jej zainteresowań znajdują się również nowe technologie wykorzystywane w bibliotekach, organizacja współczesnych bibliotek naukowych i systemów informacyjnych, źródła informacji naukowej, a także powojenna historia szkolnictwa wyższego w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska).

Ostatnio opublikowane prace: Dokumentowanie dziedzictwa naukowego i techniki - muzea wyższych uczelni technicznych w Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2021, 19, s. 685-693; Korelacja między działalnością bibliotek akademickich a nowymi wyzwaniami uczelni XXI wieku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2020, 18, s. 269-276; Biblioteki wyższych uczelni wobec nowych wyzwań – wybrane aspekty. W: Dylematy czasu i przestrzeni w bibliotekach: wybrane zagadnienia, Częstochowa 2019; Bazy wiedzy: zintegrowane udostępnianie informacji na przykładzie wybranych przykładów. W: Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek, Katowice 2017, s. 431-448; Upowszechnienie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych, Katowice 2017.

zdjęcie dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK

Instytut Badań Informacji i Komunikacji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK – absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz filologii germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują metodologię nauk humanistycznych i społecznych, otwarte modele współpracy i dystrybucji treści cyfrowych, digitalizację zasobów bibliotek i instytucji kultury, obszary wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach kultury, kształtowanie kompetencji cyfrowych, procesy transferu wiedzy za pośrednictwem baz danych i nowych mediów. Jest autorką dwóch monografii "Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich" (Warszawa 2007) i "Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania" (Warszawa 2015), czterech publikacji zbiorowych i ponad 100 artykułów naukowych.

Kieruje Katedrą Badań Przestrzeni Informacyjnej w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poza macierzystą Uczelnią jest członkiem Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz działalności upowszechniającej naukę, członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ekspertem Komisji Ewaluacji Nauki.

zdjęcie dr hab. Michał Rogoż
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Dr hab. Michał Rogoż, prof. UP – pracownik Katedry Zarządzania Informacją w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W latach 2012–2020 dyrektor Instytutu Nauk o Informacji, obecnie Prorektor ds. Nauki UP. Autor ponad 140 prac z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz literaturoznawstwa. Członek Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie oraz International Society for Knowledge Organization. Wchodzi w skład kolegiów redakcyjnych „Rocznika Historii Prasy Polskiej” i „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, a także rady redakcyjnej „Poradnika Bibliotekarza”.

zdjęcie dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ
dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Studiów Informacyjnych

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej oraz pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Studiów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania na temat współczesnej komunikacji naukowej, zachowań informacyjnych i podmiotu informacyjnego oraz zarządzania informacją. Podejmuje też problematykę metodologii badań informatologicznych i funkcjonowania bibliotek akademickich.

Ostatnio opublikowane prace: Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty. Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, 54 (1), s. 7-20; Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna, Kraków 2017 (redakcja); What is an information agent? Looking for a new approach to the subject of information processes. Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, 58 (1), s. 7-23; Subject structure of the research area on collaborative information behaviour. Aslib Journal of Information Management 2020, 72 (5), pp. 813-835.

zdjęcie dr hab. Michał Rogoż
dr Anna Wałek

Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Dr Anna Wałek – dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej i pełnomocnik rektora PG ds. otwartej nauki, prezydent IATUL – International Association of University Libraries, największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej biblioteki akademickie.

Dr Anna Wałek jest krajową i międzynarodową ekspertką ds. otwartej nauki i danych badawczych, a także organizacji i zarządzania biblioteką naukową, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zmianą. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i grup eksperckich, m.in.: Board of Directors IATUL, SPARC Europe Board of Directors, Task Force Open Science CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research), a także Research Data Alliance. Pełni również funkcję koordynatora regionalnego Data Stewardship Competence Centers Implementation Network w ramach organizacji GO FAIR, a od 2020 r. reprezentuje Politechnikę Gdańską w EOSC Association (European Open Science Cloud).

Zaangażowana w projekty i inicjatywy o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest koordynatorem merytorycznym projektu MOST Danych, dedykowanego tworzeniu nowoczesnych usług i narzędzi do udostępniania danych badawczych, a także kierownikiem innych projektów krajowych i międzynarodowych związanych m.in. z otwartym udostępnianiem zasobów nauki oraz dziedzictwa kulturowego (m.in. projektu BE OPEN European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport w ramach programu HORYZONT 2020).

Jest również nauczycielem akademickim, trenerką i konsultantką, autorką publikacji naukowych oraz organizatorką i członkiem komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji, seminariów i sympozjów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W latach 2007–2016 pracowała na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 2013 r. jako Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Centrum Wiedzy i Informacji opracowała koncepcję organizacji i funkcjonowania nowej jednostki uczelni – Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT), łączącej funkcje biblioteki uczelnianej, jednostek odpowiedzialnych za współpracę uczelni z gospodarką, transfer technologii oraz zarządzanie własnością intelektualną. Od stycznia 2014 r. pełniła funkcję pierwszego dyrektora CWINT oraz dyrektora Bibliotek Politechniki Wrocławskiej. Od 2017 r. związana z Politechniką Gdańską. Laureatka wielu nagród i odznaczeń.

Profil naukowy: https://mostwiedzy.pl/pl/anna-walek,1132072-1

zdjęcie prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek
prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

Katedra Bibliografii i Dokumentacji. Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – bibliotekarz, bibliotekoznawca, informatolog, bibliograf. Główne obszary jej zainteresowań badawczych to: organizacja informacji i wiedzy, w tym systemy organizacji wiedzy, języki specjalistyczne, ekologia informacji, bibliografia. Obecnie pracuje na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Bibliografii i Dokumentacji.

Od 2019 r. członek Rady Doskonałości Naukowej, gdzie reprezentuje bibliologię i informatologię po włączeniu tej dyscypliny do nauk o komunikacji społecznej i mediach. Członek Zarządu Komitetu Problemowego Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN. Członek rad programowych i naukowych instytucji i czasopism związanych z bibliologią i informatologią.

wiedza / nauka
inspiracja
rozwój
architektura

Prelegenci

Zdjęcie Marshall M. Breeding

Keynote speaker

Marshall Breeding

Marshall Breeding jest niezależnym konsultantem, wykładowcą i autorem licznych publikacji na temat automatyzacji bibliotek, systemów bibliotecznych oraz technologii sieciowych w bibliotekach. Jest twórcą i redaktorem portalu Library Technology Guides oraz internetowego katalogu bibliotek libraries.org.

Aktualne trendy w technologiach dla bibliotek: perspektywa globalna

Abstrakt

Autor przedstawi przegląd aktualnego stanu branży technologii bibliotecznych, podkreślając najnowsze trendy technologiczne i biznesowe. Interesujące kierunki obejmują agresywną konsolidację środowiska biznesowego, wdrażanie wielkoskalowych współdzielonych systemów dla regionalnych sieci i konsorcjów bibliotecznych oraz coraz powszechniejsze przyjmowanie oprogramowania w formie alternatyw open source, takich jak FOLIO i Koha. Rodzaje systemów technologicznych różnią się między sobą w zależności od regionu świata. Celem autora będzie zbadanie tych nurtów i wskazanie ich implikacji dla bibliotek w Polsce.

Current trends in Technologies for Libraries: Global perspective

Abstract

Marshall Breeding will give an overview of the current state of the library technology industry, highlighting recent technology and business trends. Interesting trends include the aggressive consolidation of the business environment, implementation of large-scale shared systems for regional networks and consortia, and the increasing adoption of open source alternatives such as FOLIO and Koha. The types of technology systems also vary by global region. Breeding will explore these trends and their implications for libraries in Poland.

Zdjęcie dr Stanisława Skórki
dr Stanisław Skórka

Przewodniczący komitetu naukowego konferencji

Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

tel. +48 12 617 32 08

e-mail: stanislaw.skorka@bg.agh.edu.pl

Czy bibliotekarze będą jeszcze potrzebni? Obszary kompetencji przyszłych pracowników bibliotek akademickich

Od czasu pojawienia się komputerów oraz sieci globalnej przewidywano rychły koniec bibliotek lub radykalną zmianę ich funkcjonowania (J.C.R. Licklider). Dziś wiadomo, że schyłek działalności bibliotek raczej nie nastąpi w najbliższym czasie. Nie ulega jednak wątpliwości, iż zarówno instytucja, jak i profesja ewoluują – muszą nadążać za aktualnymi trendami albo przestaną być potrzebne. W literaturze znaleźć można wiele propozycji dotyczących przyszłości zawodu bibliotekarza. Szczególnie interesujące z punktu widzenia niniejszego wystąpienia są prognozy wskazujące na określone kompetencje i umiejętności, w jakie wyposażony będzie pracownik biblioteki przyszłości. Autor przedstawi koncepcję przyszłości profesji bibliotekarza opierając się na siedmiu obszarach, do których zalicza się większość kompetencji i umiejętności cenionych współcześnie – należą do nich: obszar IT (information technology), obszar UX – dotyczy wrażeń użytkownika (user experince), obszar HCI (human-computer interaction) – interakcja użytkowników z cyfrowymi zasobami i usługami bibliotek, obszar open access, obszar zasobów cyfrowych, obszar bibliometrii oraz specjalność dziedzinowa (naukowa).

zdjęcie prof. dr hab. Wiesław Babik
prof. dr hab. Wiesław Babik

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Studiów Informacyjnych

e-mail: w.babik@uj.edu.pl

Wielowymiarowość przestrzeni w bibliotece naukowej XXI wieku

We współczesnej bibliotece naukowej można zidentyfikować wiele różnych przestrzeni, co zamierzam uczynić przedmiotem mojego wystąpienia. Wspomniana wielorakość i różnorodność przestrzeni przyjęta jako teza wystąpienia pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na bibliotekę akademicką i jej egzemplifikacje na przykładzie Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zamierzam zidentyfikować, opisać i zinterpretować różne przestrzenie, a następnie przedstawić je w postaci wielowymiarowej struktury charakteryzującej współczesną bibliotekę naukową.

zdjęcie dr hab. Renata Frączek
dr hab. Renata Frączek

Dyrektor Biblioteki Politechniki Śląskiej

e-mail: renata.fraczek@polsl.pl

Biblioteka Politechniki Śląskiej – organizacja pracy wobec nowych wyzwań

Biblioteka Politechniki Śląskiej funkcjonuje w strukturze Uczelni od początku jej działalności, czyli od 1945 roku, wspierając proces dydaktyczny i naukowy. Na przestrzeni lat zmieniała się struktura organizacyjna Biblioteki, która odpowiadała aktualnym potrzebom studentów i pracowników Uczelni. Ostatnia zmiana organizacyjna przeprowadzona została w 2021 roku – to odpowiedź na dokument „Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2021-2026”. W prezentacji omówiona zostanie – w kontekście celów i misji Politechniki Śląskiej – struktura organizacyjna Biblioteki, poszczególne jej sekcje oraz realizowane przez nie zadania.

brak zdjęcia
dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Badań Informacji i Komunikacji

e-mail: koma@umk.pl

Biblioteki akademickie jako przestrzenie innowacji

Od lat 80. i 90. XX wieku zarządzanie wiedzą i innowacyjność uznawane są za kluczowe czynniki sukcesu bibliotek akademickich, które pozwalają im szybciej i skuteczniej reagować na zmieniające się otoczenie zewnętrzne. Celem artykułu jest zaprezentowanie najczęstszych form innowacji występujących w bibliotekach akademickich (m.in. AI, VR, blockchain, nauka obywatelska, pomoc startupom w globalizacji działalności) oraz barier pojawiających się na drodze ich wdrażania. W części pierwszej autorka w świetle analizy literatury przedmiotu przedstawi doświadczenia bibliotek światowych, w drugiej – na podstawie analizy projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach różnych programów ministerialnych – omówi postrzeganie innowacji przez polskie biblioteki akademickie.

zdjęcie dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ
dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Studiów Informacyjnych

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

e-mail: remigiusz.sapa@uj.edu.pl

Biblioteczne wsparcie dla obecności naukowca w przestrzeni cyfrowej

Efektywne funkcjonowanie badacza w przestrzeni cyfrowej nauki - bycie „cyfrowym naukowcem” - wymaga kompetencji i działań daleko wykraczających poza pozyskiwanie informacji naukowej z tej przestrzeni tradycyjnie wspierane przez biblioteki akademickie. Celem referatu jest syntetyczne wskazanie potencjalnych obszarów poszerzania aktywności bibliotek uczelnianych w zakresie wspierania procesów zarządzania obecnością indywidualnego naukowca w przestrzeni cyfrowej. Referat oparty jest na autorskiej refleksji bazującej na dorobku różnych dyscyplin nauki, w tym przede wszystkim nauk o komunikacji społecznej i mediach (a zatem też bibliotekoznawstwa), oraz doświadczeniach praktyków zajmujących się różnymi aspektami obecności człowieka w świecie cyfrowym. Powinien służyć inspirowaniu dyskusji nad kierunkami przemian bibliotekarstwa akademickiego w czasie rewolucji cyfrowej oraz skłaniać do wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie realizacji zadań związanych z wieloaspektowym wspieraniem obecności naukowca w przestrzeni cyfrowej.

zdjęcie dr Andrzej Buck
dr Andrzej Buck

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Fizyczna przestrzeń współczesnych bibliotek publicznych. Dworzec, palmiarnia, dom handlowy, pasaż miejski, kino… jako inspiracja

Współczesne biblioteki coraz częściej organizowane są jako multimedialne centra wiedzy, kultury i informacji. Zmieniają się sięgając do wzorów europejskich, najczęściej do skandynawskich. Zgodnie z tezą prof. Jacka Wojciechowskiego dzieje się tak, gdyż „trwanie w bierności to autodestrukcja”. Zatem oprócz tradycyjnych funkcji (zagadnienie transferu informacji oraz gromadzenia i pielęgnacji zbiorów) biblioteki zaczynają realizować model biblioteki otwartej, hybrydowej, skoncentrowanej na kontaktach z otoczeniem (biblioteka jako miejsce). Nieobca jest im zatem funkcja „biblioteki jako trzeciego miejsca” sformułowana przez Raya Oldenburga. Jak przebiegają te zmiany i czy traci na tym „tożsamość biblioteki publicznej”, jak wygląda kultura organizacyjna tych bibliotek (prof. Barbara Zybert) i wreszcie czy potrzebna jest tym zmianom „nowa przestrzeń”, kiedy ta dotychczasowa jest nieoptymalna? Jak przekonać bibliotekarzy do tych zmian? Jak zainteresować media promocją nowych usług bibliotecznych? Jakie są granice tej nowej oferty? Wreszcie – co zrobić, aby usługa ”trzeciego miejsca” nie zastąpiła tego, co w bibliotece najważniejsze? Koncepcja Harry’ego Faulknera-Browna mówi o nowych zasadach kształtowania przestrzeni zmodernizowanych i nowo wybudowanych bibliotek. W referacie omówione zostaną nowe przestrzenie, funkcjonalności i usługi bibliotek na przykładzie praktyk w polskich bibliotekach we Wrocławiu (Mediateka, Przejście), Gdańsku (Manhattan), Zielonej Górze (Góra Mediów, Szklana Pułapka), Sopocie (Sopoteka), Rumi (Stacja Kultura), Lublinie (Bioteka), Łodzi (Tatarak), Szynwałdzie, Głuchołazach, Rawie Mazowieckiej, Świeciu, Warszawie i innych. Autor podejmie problemy związane z wykorzystaniem fizycznej przestrzeni (miejska i postindustrialna) przez współczesne biblioteki.

zdjęcie dr Jerzy Krawczyk
dr Jerzy Krawczyk

Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (2018-2021)

Władysław Piasecki – bibliotekarz i budowniczy

W referacie przedstawiono działalność Władysława Piaseckiego jako propagatora nowoczesnych rozwiązań w budownictwie bibliotecznym, w tym systemu modularnego.

zdjęcie dr Anny Wałek
dr Anna Wałek

Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej

e-mail: anna.walek@pg.edu.pl

Usługi oparte na współpracy – krajowa i międzynarodowa współpraca bibliotek

Biblioteki akademickie mogą poszczycić się bogatą tradycją tworzenia nowoczesnych usług informacyjnych opartych na najnowszych technologiach i trendach w komunikacji naukowej. Trendy w rozwoju usług i zasobów bibliotecznych są monitorowane i rozwijane nie tylko przez poszczególne biblioteki, ale również przez organizacje zrzeszające biblioteki akademickie, tworzące grupy robocze, organizujące konferencje i warsztaty tematyczne, a także oferujące różne formy rozwoju zawodowego – od kursów i programów stypendialnych po spotkania typu „akademia liderów”. Udział w pracach krajowych i międzynarodowych zespołów, grup roboczych i organizacji, a także bezpośrednie zaangażowanie w różnego rodzaju projekty i inicjatywy pozwala bibliotekarzom z polskich bibliotek akademickich nie tylko na pogłębienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności na światowym poziomie, ale również na nawiązanie kontaktów w profesjonalnym środowisku, które mogą zaowocować zarówno potencjalnymi wspólnymi projektami, wdrożeniem w polskich bibliotekach ciekawych rozwiązań stosowanych w innych krajach, jak również zwiększeniem rozpoznawalności polskich bibliotek na arenie międzynarodowej. W referacie zaprezentowano wybrane krajowe i międzynarodowe organizacje i grupy robocze, takie jak m.in. Polska Grupa Robocza Data Stewardów, IATUL, LIBER, Research Data Alliance, EOSC Association, IFLA czy OpenAIRE, wraz z prowadzonymi przez nie aktywnościami i możliwościami, jakie dają bibliotekarzom w zakresie profesjonalnego rozwoju.

brak zdjęcia
dr Katarzyna Bikowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biblioteka Uniwersytecka

Design Thinking – koncepcja i zastosowanie w bibliotece

Biblioteki akademickie, czerpiąc z doświadczeń organizacji komercyjnych, korzystają z wielu stosowanych w nich mechanizmów i technik. Coraz większą popularność wśród współczesnych przedsiębiorstw zyskuje koncepcja myślenia projektowego (Design Thinking). W obu grupach organizacji Design Thinking zaczyna być kojarzony nie tylko z estetyką czy wzornictwem, ale również z metodą twórczego rozwiązywania problemów, zaś głównym celem staje się tworzenie innowacyjnych produktów lub usług. W artykule przybliżono istotę Design Thinking oraz dokonano szczegółowego opisu działań w ramach poszczególnych modeli, faz i etapów, opierając się na uwarunkowaniach środowiska bibliotecznego. Opis metod pobudzania kreatywności w pracy bibliotek uzupełniono przykładami zastosowań scenariuszy i konkretnych wdrożeń w Polsce i na świecie.

zdjęcie dr Przemysław Krysiński
dr Przemysław Krysiński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Rola i znaczenie bibliotek w kształtowaniu potencjału inteligentnego miasta

Zjawisko smart city coraz częściej stanowi przedmiot rozważań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Inteligentne miasta są przestrzenią kształtowaną nie tylko przez ich mieszkańców i przedsiębiorców, ale także przez przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji kultury, w tym przede wszystkim bibliotek. W tym kontekście rośnie rola i znaczenie sektora informacyjnego, w którym wyszukiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji odgrywa kluczowe znaczenie. Celem artykułu jest zbadanie, czy i w jaki sposób działalność instytucji GLAM (galleries, libraries, archives, museums), a zwłaszcza bibliotek, wpływa na kształtowanie potencjału inteligentnych miast. W pierwszej części autor dokona przeglądu inteligentnych rozwiązań implementowanych w bibliotekach i zwiększających ich przystępność oraz atrakcyjność, w drugiej omówi potencjalne obszary działalności bibliotek, które mogą mieć wpływ na kształtowanie potencjału inteligentnych miast.

zdjecie dr Natalia Pamuła-Cieślak
dr Natalia Pamuła-Cieślak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej

Przestrzeń biblioteki uczelnianej w warstwie wizualnej serwisu Instagram. Studium przypadku wybranych polskich bibliotek

Instagram jako medium o charakterze przede wszystkim wizualnym pozwala na kreowanie efektu prawdziwości w dodatkowej, wirtualnej przestrzeni w Internecie. W przypadku bibliotek w dużej mierze efekt ten ma wymiar kreowania postaw, wzorców (promocja czytelnictwa, wsparcie edukacji, aktywizacja środowiska lokalnego, odpowiedzialne używanie nowych technologii) oraz promowania własnej działalności, także pozasieciowej. Jednym z przejawów publikacyjnych w warstwie wizualnej jest przestrzeń biblioteczna – wnętrza, artefakty, działania, pracownicy i użytkownicy. Zbadano sześć profili polskich bibliotek uczelnianych na Instagramie na przestrzeni roku, aby przekonać się o tym, jak wnętrze bibliotek wpisuje się w ich strategie publikacyjne i komunikacyjne, czemu ma służyć lub jakie treści ilustrować. Badania zostały przeprowadzone z autopsji, metodą analizy publikowanych treści.

dr Leszek Szafrański

Biblioteka Jagiellońska

Uczelniany Koordynator ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych
Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych BJ
Menedżer Bibliografii Publikacji Pracowników UJ

e-mail: l.szafranski@uj.edu.pl

Model zarządzania zasobami w repozytorium otwartych danych badawczych uczelni krakowskich – studium przypadku

Zarządzanie danymi badawczymi na uczelniach ma kluczowe znaczenie w obecnym świecie. Jest wymagane w kontekście aplikowania o środki finansowe na realizację badań w Komisji Europejskiej i Narodowym Centrum Nauki. Dane badawcze powinny być gromadzone w zorganizowany sposób, by można było je ponownie wykorzystywać, edytować, udostępniać. Do tego celu służą m.in. repozytoria. W ramach konsorcjum krakowskich uczelni przygotowywane jest Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK). Jego podstawowym celem będzie wsparcie środowiska akademickiego w zarządzaniu danymi badawczymi, na które składają się m.in. procesy gromadzenia, archiwizacji i udostępniania danych. Autor w swoim wystąpieniu przedstawi etapy tworzenia i model zarządzania danymi w systemie RODBUK.

brak zdjęcia
Małgorzata Bródka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Biblioteki w kontekstualnej przestrzeni relacji

We współczesnej interpretacji bibliotek jako systemów otwartych szczególne miejsce zajmuje kontekstualna przestrzeń relacji. Celem referatu jest jej charakterystyka z uwzględnieniem cech procesowych i konceptualnych. Zaprezentowane zostaną elementy przestrzeni: relacje, proces kształtowania i zarządzania relacjami z uwzględnieniem pomiaru kapitału relacyjnego i jego roli w działalności bibliotek. Podstawą spójnego przedstawienia zagadnienia kontekstualnej przestrzeni relacji bibliotek jest aktywne wykorzystanie zagadnień i podejść wyodrębnionych na gruncie nauk o zarządzaniu. Natomiast metoda badawcza oparta na analizie i krytyce piśmiennictwa z zakresu bibliologii pozwala na podkreślenie znaczenia relacji dla działalności bibliotek.

brak zdjęcia
Gabriela Chromcová

Silesian University in Opava (Czechy)

School of Business Administration in Karvina

University Library in Karvina

Oferta biblioteki uniwersyteckiej – miejsce nauki oraz miejsce spotkań

Biblioteka Uniwersytecka Śląskiego Uniwersytetu w Opavie (The Silesian University in Opava), filia w Karvinie (School of Business Administration in Karvina, The University Library in Karvina) to jedna z najmłodszych bibliotek uczelnianych w Czechach, ponieważ powstała wraz z założeniem wydziału School of Business Administration in Karvina przed 30 laty. Oprócz funkcji informacyjnej i edukacyjnej biblioteka pełni rolę miejsca spotkań. Celem prezentacji jest przedstawienie oferty biblioteki uniwersyteckiej, jej rozwiązań służących kreowaniu pozytywnego wizerunku. Każdy użytkownik jest mile widziany, biblioteka nie jest już jedynie cichym zakątkiem, ale miejscem, gdzie tworzy się przestrzeń zarówno edukacyjna, jak i towarzyska.

zdjęcie Zofia Kajczuk
Zofia Kajczuk

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Pełnomocniczka Dyrektora BUW ds. projektowania usług

Kształtowanie przestrzeni i nawigacji w budynku bibliotecznym pod wpływem badań z użytkownikami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie mieści się w dużym gmachu, zbudowanym ponad 20 lat temu. Budynek został zaprojektowany specjalnie do celów bibliotecznych przez architektów Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego, którzy jego bryłę i układ wewnętrzny wymyślili jako spójną całość estetyczną i funkcjonalną. Jest to dla nas powód do dumy, bo gmach BUW do dziś jest ikoniczną budowlą i znanym punktem turystycznym na mapie Warszawy. Ma to też jednak minusy, gdyż po kilkudziesięciu latach zmieniło się wiele w potrzebach studentów i bibliotekarzy, a możliwości zmiany układu pomieszczeń czy oznaczeń nawigacyjnych w tak jednorodnej przestrzeni są mocno ograniczone. Ostatnie lata pandemii pokazały też, że musimy być elastyczni w podejściu do usług czy miejsc i na bieżąco reagować, wprowadzając potrzebne zmiany. Czy po niemal ćwierci wieku budynek BUW spełnia dalej swoją rolę i jest przestrzenią przyjazną studentom? Jak wprowadzać przekształcenia, aby były łatwe do zaaplikowania i jasne dla czytelników? Czy prowadzenie częstych i różnorodnych badań z użytkownikami sprawia, że możemy w sposób zwinny reagować na bieżące potrzeby i wprowadzać zmiany w przestrzeni biblioteki? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w referacie o kształtowaniu przestrzeni i nawigacji w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

zdjęcie Grzegorz Kłoda
Grzegorz Kłoda

GK-Atelier

Architektoniczna incepcja

GK-Atelier to pracownia architektoniczna, której założyciel - Grzegorz Kłoda - od blisko 10 lat specjalizuje się w projektowaniu bibliotek. Inspiracje czerpie z organizowanych przez siebie spotkań z bibliotekarzami, konferencji oraz „wycieczek“ po bibliotekach. Projekty bibliotek autorstwa GK-Atelier są laureatami międzynarodowych konkursów architektonicznych, takich jak: International Property Awards (GB) (dwukrotnie), Luxury Lifestyle Awards (Nowy Jork) czy A'Design Award (IT). Referat obejmie prezentację indywidualnego podejścia do projektowania bibliotek na podstawie wybranych projektów GK-Atelier na przestrzeni ostatnich 10 lat i subiektywnego spojrzenia na trendy architektoniczne oraz omówienie następujących zagadnień: pojęcie architektury trendowatej; nowoczesna biblioteka w popkulturze; poszukiwanie inspiracji, architektoniczny synkretyzm; BIM (Building Information Modeling) – technologia przyszłości.

zdjęcie Katarzyna Krygier-Durakiewicz zdjęcie Anna Pomorska-Kowalczyk
Katarzyna Krygier-Durakiewicz, Anna Pomorska-Kowalczyk

Politechnika Lubelska

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki

Przestrzenie biblioteki – aktualne tendencje w kształtowaniu architektury i wnętrz bibliotecznych

Dynamiczne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości mają również wyraźne odzwierciedlenie w sposobie funkcjonowania bibliotek. Obecne funkcje biblioteki determinują jej kształt i wygląd w kontekście przestrzeni jako miejsca. Tematem niniejszego referatu są aktualne trendy w projektowaniu budynków i wnętrz bibliotecznych oraz ich aranżacja. Autorki postarają się przedstawić te tendencje poprzez przegląd i porównanie stylu bibliotek tradycyjnych i nowoczesnych oraz przez analizę wniosków pracowników Biblioteki PL z obserwacji podczas wyjazdów na Erasmus+ i własnych doświadczeń przy aranżowaniu pomieszczeń biblioteki. Celem tych badań jest próba zebrania optymalnych rozwiązań, które będą mogły być wykorzystane w procesie projektowania bryły i wnętrz nowego budynku Centrum Wiedzy i Kultury Politechniki Lubelskiej oraz pozwolą na stworzenie pełnej udogodnień technologicznych, atrakcyjnej wizualnie, komfortowej i pozbawionej barier architektonicznych przestrzeni.

zdjęcie Katarzyna Mrotek
Katarzyna Mrotek

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Promocja zasobów i usług na bazie doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W referacie przedstawione zostaną aktualnie realizowane projekty oraz modele upowszechniania zasobów i usług, za pomocą których Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – jako aktywny ośrodek edukacji i informacji – wspiera i promuje uczelnię w procesie naukowym i dydaktycznym (na przykładzie Pamięci Bydgoszczan i Regionu, Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, Galerii Biblioteki, usługi asystenta bibliotecznego dla osób z niepełnosprawnością, Bazy Dorobku Naukowego, Repozytorium, szkoleń dla kadry naukowej i studentów z akcentem na model kształcenia online oraz uruchomionej ostatnio usługi, jaką jest pomoc w wypełnianiu Planów Zarządzania Danymi przy składaniu wniosków konkursowych do NCN). W drugiej części wystąpienia omówione zostaną ostatnie inicjatywy, jakie wdrożono w zakresie usług informacyjno-komunikacyjnych, m.in. wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do promocji zasobów i usług (Facebook, Instagram, blog Biblioteki, kanał na YouTube), pozwalających na lepszą komunikację i obsługę użytkowników, oraz ich wpływ na kształtowanie wizerunku i działalności marketingowej Biblioteki. Wszystkie omówione w referacie usługi, nowe projekty oraz działania promocyjne są szansą dla Biblioteki nie tylko na zaprezentowanie swojego nowoczesnego oblicza, ale też próbą określenia dalszego kierunku rozwoju.

brak zdjęcia
Monika Katarzyna Pająk, Sylwia Sosnowska, Katarzyna Cukierska

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Biblioteka SUM – uniwerSUM możliwości i inspiracji

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stwarza uniwerSUM możliwości i inspiracji dla użytkowników. Odkrycia są ważne ze względu na potrzebę kontaktów międzyludzkich w złożonym i zdigitalizowanym społeczeństwie. Celem badania była ocena sposobów korzystania z przestrzeni, usług i zasobów bibliotecznych. Poddano analizie działalność biblioteki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania instytucji jako miejsca spotkań. W badaniu wykorzystano autorską ankietę. Ogólny wniosek jest taki, że użytkownicy Biblioteki SUM poruszają się między różnymi sferami życia i rolami – student, doktorant, pracownik naukowy, członek rodziny, przyjaciel i obywatel. Biblioteka to złożona arena sfery publicznej. Większość odwiedzających jest dla siebie obca; poprzez projekty realizowane przez bibliotekę i promocję działalności tworzy się sferę akademicką, przyjacielską. W bibliotece odbiorcy mają kontakt z pluralizmem społecznym i poznają inność. Ludzie nie są klasyfikowani według zawodu lub jako pacjenci lub klienci, ale wszyscy są użytkownikami biblioteki. Ta jakość biblioteki przyczynia się do integracji społecznej.

brak zdjęcia
Mirosława Prahl

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Rola Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w procesie oceny pracowniczej, awansu zawodowego czy parametryzacji uczelni

W referacie przedstawię rolę i zaangażowanie pracowników biblioteki w procesach oceny nauczycieli akademickich. Omówię na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego wypracowany model ścisłej współpracy pomiędzy bibliotekarzami a pracownikami naukowymi. Pokażę, jak uczelniana baza wiedzy tworzona przez BUG stała się podstawowym źródłem informacji wykorzystywanym do przygotowywania różnego rodzaju analiz. Naukowiec w pierwszej kolejności zwraca się do BUG – znajdzie tu poradę, gdzie publikować, dowie się, ile punktów otrzyma publikacja, znajdzie dedykowane szkolenia, otrzyma informacje o aktualnych regulacjach prawnych dotyczących oceny pracowniczej czy parametryzacji. Na koniec mojego wystąpienia zaprezentuję „dobre praktyki” i plany na przyszłość.

zdjęcie Małgorzaty Raczyńskiej zdjęcie dr inż. Magdaleny Sety
Małgorzata Raczyńska, dr inż. Magdalena Seta

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Naukowa Sieć Informacyjna - Biblioteki SGGW

Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na przykładzie Naukowej Sieci Informacyjnej SGGW

Według strategii rozwoju na lata 2021-2025 Naukowa Sieć Informacyjna dostarcza informacje, wzmacnia kompetencje i inspiruje kreatywność do budowy potencjału naukowego i dydaktycznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Sformułowanie misji jest odzwierciedleniem zmian i kreowania nowego wizerunku biblioteki jako nowoczesnego miejsca spotkań i pozyskiwania wartościowej wiedzy. Celem referatu jest przedstawienie działań mających wpływ na kreowanie wizerunku biblioteki w społeczności akademickiej i budowanie relacji z instytucjami i organizacjami współpracującymi. Reorganizując strukturę w 2021 roku utworzono Samodzielne stanowisko ds. Komunikacji i Wizerunku NSI. Popularyzacja Naukowej Sieci Informacyjnej odbywa się zarówno w sieci, jak i poprzez wydarzenia stacjonarne. Obszary działań online obejmują regularne umieszczanie informacji w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, od listopada 2021 również Instagram) oraz na stronie internetowej. Biblioteka organizuje wydarzenia stacjonarne i online oraz bierze udział w wydarzeniach zewnętrznych. Dzięki temu Naukowa Sieć Informacyjna SGGW istnieje w świadomości społeczności akademickiej i przyciąga do siebie członków tej społeczności oraz instytucje i organizacje niezwiązane bezpośrednio ze środowiskiem naukowym.

zdjęcie Justyna Seiffert
Justyna Seiffert

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Medycyna jak na dłoni. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

Uruchomiona 18 grudnia 2020 r. Polska Platforma Medyczna obecnie działa już pełną parą. Codziennie wzbogacana jest o nowe profile naukowców, opisy oraz pełne teksty publikacji i doktoratów, zestawy danych badawczych, a także informacje o patentach, projektach, aparaturze badawczej i laboratoriach. Platforma jako nowoczesny system typu CRIS ma za zadanie informować o osiągnieciach naukowych w dziedzinie medycyny oraz promować wiedzę medyczną. Polska Platforma Medyczna powstała w wyniku wspólnego projektu realizowanego w latach 2017-2021. Obecnie tworzy ją grupa współpracujących ze sobą ośmiu jednostek: siedmiu uniwersytetów medycznych i jednego instytutu, a wkrótce zostanie powiększona o kolejne dwie jednostki. Celem wystąpienia jest pokazanie współpracy bibliotek medycznych w ramach projektu oraz prezentacja podstawowych funkcjonalności Platformy.

Informacje dla Uczestników

×

Miejsce wydarzenia

Rejestracja uczestników, zwiedzanie Biblioteki Głównej

Biblioteka Główna Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, budynek U–1

al. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków

ozdobnikMiejsce konferencji

Aula Centrum Ceramiki AGH, budynek B–8, parter, s. 0.10

Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków

×

ozdobnik Opłaty

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej.

Koszt uczestnictwa (aktywny i bierny) wynosi 300 zł brutto.

Opłata dla uczestników obejmuje: uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji, materiały konferencyjne, lunche, przerwy kawowe podczas konferencji oraz uroczystą kolację w czwartek 22 września.

UWAGA! Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

Termin płatności upływa z dniem 12 sierpnia 2022 r.

Dane do przelewu:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP: 675-000-19-23

Nazwa Banku: Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie

Nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Tytuł wpłaty: Konferencja BG AGH 460 4040, imię i nazwisko uczestnika

Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.

Niedokonanie wpłaty do dnia 12 sierpnia 2022 r. jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.

×

Noclegi

Noclegi uczestnicy organizują i finansują we własnym zakresie.
Hotele w pobliżu AGH:

Hotel POLONEZ

ul. Reymonta 15

30-059 Kraków

tel. 122928294

tel. 126341954

e-mail: recepcja@hotel-polonez.pl

Rezerwacja na hasło: Biblioteka Główna AGH

Ceny:

Pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania 260 zł/dobę/pokój

Pokój dwuosobowy 295 zł/dobę/pokój

DS2 Babilon

ul. Rostafińskiego 11

30-072 Kraków

tel. 126173702

e-mail: ds2@agh.edu.pl

15-piętrowy akademik. Składy mieszkaniowe czteroosobowe (dwa pokoje 2-osobowe) z aneksem kuchennym i łazienką.

Rezerwacja na hasło: Biblioteka Główna AGH

Ceny:

Składy mieszkaniowe czteroosobowe (dwa pokoje 2-osobowe) z aneksem kuchennym i łazienką - cena za skład 180 zł/skład/doba/4 osoby

Pokój 90 zł/pokój/doba/ (łazienka współdzielona z drugim pokojem)

Antica Residence

ul. Czarnowiejska 76

30-054 Kraków

tel. 126312350

e-mail: recepcja@anticaresidence.pl

Campanile Krakow South

ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 2

30-348 Kraków

tel. 514640383

e-mail: w.w.plewako@gmail.com

Oferta noclegowa

×

Dojazd

Koszty podróży pokrywają uczestnicy lub delegujące ich instytucje.

Ceny biletów, rozkłady jazdy i mapki komunikacji MPK można znaleźć pod adresem www.mpk.krakow.pl

Jak dojadę

TAXI - z postoju koszt ok. 25,00 zł

Dworzec Główny Zachód - przystanek przy Galerii Krakowskiej

Autobusy:

179 - (kierunek "Os. Kurdwanów" przez AGH) należy wysiąść na 5-tym przystanku "AGH / UR 05" - przejazd ok. 12 min.

304 - (kierunek "Wieliczka Miasto") należy wysiąść na 4-tym przystanku "AGH/UR 04"

Dworzec Główny Wschód - przystanek przy dworcu autobusowym MDA

Autobusy:

208 - (kierunek "Kraków Airport" przez AGH) należy wysiąść na 5-tym przystanku "Czarnowiejska 05" - przejazd ok. 12 min.

Partnerem naszej konferencji jest Miasto Kraków w ramach programu Krakowskie Konferencje Naukowe

widok Krakowa z góry

Fot. Piotr Krochmal

widok z góry na Sukiennice

Fot. Piotr Krochmal

Kraków - ze względu na siłę demograficzną, ekonomiczną, społeczną i naukowo-kulturową - jest drugim miastem Polski. Posiada unikalne walory, na których opiera rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości życia. Dysponuje wysokiej jakości kapitałem ludzkim, jest miastem świadomego wyboru miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu dla ludzi wykształconych i kreatywnych. Priorytetem jest zrównoważony rozwój i możliwość sprostania konkretnym wyzwaniom przy umiejętnym wykorzystaniu własnych zasobów.

Ośrodek akademicki, z działającym od 650 lat Uniwersytetem na czele, jest trwale zespolony z miastem i w unikalny sposób buduje niepowtarzalny zasób wiedzy. Jest kluczem do konkurencyjności i innowacyjności nie tylko Krakowa, ale także całego regionu. Rozwijająca się intensywnie gospodarka oparta na wiedzy to zupełnie nowy proces w życiu gospodarczym Miasta, który włącza go w obieg nowoczesnej ekonomii świata.

Nadrzędnym celem jest, by Kraków był nie tylko miastem nowoczesnym, ale i dumnym z historycznego dziedzictwa. By był otwartą, bogatą, przyjazną i bezpieczną metropolią, tętniącą kulturą. Inteligentne zarządzanie i wzmacnianie sfery nowoczesnych usług oraz sektora badawczo-rozwojowego jest fundamentem rozwoju Krakowa – miasta, w którym stawia się na innowacyjność i efektywną współpracę nauki i biznesu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się możliwościami, jakie oferuje magiczny Kraków – zakorzeniony w tradycji, uwrażliwiony na codzienność i otwarty na rozwój: https://business.krakow.pl/.

#KrakowTheHostCity 2.41

#KrakowTheHostCity 0.47

#KrakowExperience 1.36

#KrakowExperience 0.43

O naszym mieście

PRZEDSIĘWZIĘCIE W RAMACH PROGRAMU KRAKOWSKIE KONFERENCJE NAUKOWE 2022

logo Miasto Kraków
Arfido
Taylor & Francis
Ebsco
Key to Metals AG
EMIS
Aleph Polska
Prolib
Proquest
MOL McGraw-Hill
Bentham Science
PWN
IBUK libra
Cambridge University Press
Oxford University Press
SBP
KDBASP

Pakiety sponsorskie

Zapraszamy do współpracy!


ikonka współpraca
Pakiety sponsorskie.pdf

Sponsorzy konferencji

Sponsor Główny:

logo firmy Arfido
logo firmy Taylor and Francis
logo firmy Ebsco
logo firmy Ebsco
logo firmy ISI Emerging Market Group Limite
logo firmy Arfido

Arfido Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2006 r. Od tego czasu firma rozwija się dynamicznie i z sukcesem zaistniała zarówno na rynku europejskim, jak i światowym. Wprowadza najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, w tym bardzo doceniane i popularne wśród czytelników KSIĄŻKOMATY czy BIBLIOTEKI 24/7.

Dzięki realizowanym na przestrzeni lat pracom badawczo-rozwojowym Arfido posiada kompleksowe i najbardziej rozbudowane rozwiązania na rynku w postaci kompletnych systemów RFID dla bibliotek, autorskiego oprogramowania pozwalającego na integrację z każdym systemem bibliotecznym, a także rozwiązań dla czytelników z niepełnosprawnościami.

Produkty Arfido służące do obsługi, zabezpieczenia i porządkowania księgozbiorów znalazły zastosowanie w ponad 250 bibliotekach w Polsce i za granicą, w tym m.in. w Czechach, Litwie, Łotwie, Estonii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Oferowane urządzenia są owocem ścisłej współpracy inżynierów konstruktorów i programistów ARFIDO z bibliotekarzami.

Pełną ofertę firmy można znaleźć na stronie internetowej: www.arfido.com
https://www.youtube.com/watch?v=5TWktzMbxTw&t=332s

logo firmy Ebsco

EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą treści naukowych online i technologii wyszukiwawczych dla bibliotek akademickich, szkolnych i publicznych, instytucji opieki zdrowotnej i medycznej, korporacji oraz agencji rządowych na całym świecie. Od badań naukowych, zarządzania zakupami, usług subskrypcyjnych i wyszukiwania informacji, poprzez wspomaganie decyzji klinicznych, opiekę nad pacjentem, naukę, aż po badania i rozwój, EBSCO zapewnia instytucjom dostęp do treści i zasobów zaspokajających potrzeby użytkowników i organizacji w zakresie informacji i przepływu pracy.

Od ponad 70 lat współpracujemy z bibliotekami w celu doskonalenia badań nad wysokiej jakości treścią i technologią. Nasza stabilność finansowa wspiera nasze zaangażowanie na rzecz innowacji i satysfakcji klientów. Jako firma rozumiejąca konieczność realizacji projektów w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu, EBSCO robi to, co jest właściwe dla miejsca pracy, społeczności i środowiska. Jesteśmy zaangażowanymi zwolennikami inicjatyw otwartego dostępu (OA) - udostępniamy linki do czasopism OA, oferujemy bezpłatne bazy danych i wiele innych. Uczestniczymy w projektach open source i współpracujemy z dostawcami technologii bibliotecznych open source. Jesteśmy otwarci na badania.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej EBSCO pod adresem: www.ebsco.pl

Video EBSCO Information Services

logo firmy Key to Metals AG

Key to Metals AG to szwajcarska firma zajmująca się tworzeniem i rozwojem bazy Total Materia i powiązanych z nią aplikacji. Total Materia to największa na świecie baza danych właściwości materiałów, doskonale źródło wiedzy, zawierające ponad 20 000 000 rekordów dla ponad 500 000 materiałów. Obejmuje dane zarówno dla metali, jak i niemetali. Total Materia oferuje standardowe oraz zaawansowane właściwości eksperymentalne dla wszystkich obszarów społeczności inżynierskiej. Zawiera największe dostępne międzynarodowe tabele porównawcze, które pomagają znaleźć równoważne materiały na całym świecie. Zaufało nam ponad 1000 klientów w ponad 100 krajach. Nasza misja jest prosta: być najlepszym miejscem, w którym można uzyskać informacje o właściwościach materiałów i w ten sposób pomóc inżynierom, profesjonalistom i firmom na całym świecie poprawić wydajność, skuteczność i niezawodność.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.totalmateria.com

logo firmy ISI Emerging Market Group Limite

ISI Emerging Markets Group – to wiodący dostawca informacji (danych, analiz, badań, raportów) makroekonomicznych, spółkowych oraz branżowych na temat rynków wschodzących i rozwiniętych. Poprzez dedykowane światowe serwisy ekonomiczne (CEIC i EMIS) dostarcza informacje dotyczące ponad 200 gospodarek dla kadry naukowej, ekonomistów, researcherów, analityków, inwestorów z uniwersytetów i korporacji na całym świecie.

EMIS dostarcza wrażliwe i trudno dostępne dane o spółkach, branżach, krajach (sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, analizy branżowe, raporty, statystyki, aktualności, dane i analizy makroekonomiczne z wiodących źródeł krajowych i zagranicznych, i szereg innych) z ponad 197 rynków wschodzących

CEIC zapewnia kompleksowe dane makroekonomiczne dotyczące ponad 200 gospodarek – rynków wschodzących i rozwiniętych.

Serwisy ekonomiczne EMIS i CEIC stanowią cenne źródło informacji do prac naukowych, analiz danych podczas zajęć prowadzonych przez wykładowców akademickich, jak również dla studentów w trakcie pisania prac dyplomowych. Biblioteki akademickie otrzymują nielimitowany dostęp do serwisów, szkolenia i pomoc techniczną.

Linki do filmów:

EMIS film https://youtu.be/Ltbv9FAveyk

CEIC film https://www.youtube.com/watch?v=O3ThfSkTi8o

Premium:

logo firmy Aleph Polska
logo firmy Prolib
logo firmy Proquest
logo firmy MOL
logo firmy McGraw-Hill
logo firmy Bentham Science
logo PWN
logo ibuk libra
logo firmy Aleph Polska

Aleph Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielem ExLibris, producenta nowoczesnych systemów wspierających zarządzanie biblioteką. Historia firmy sięga początku lat 90, kiedy wdrażaliśmy pierwsze systemy w polskich bibliotekach. Obecnie wspieramy transformację bibliotek, wdrażając systemy nowej generacji oparte na technologii chmurowej. Zespół Aleph to doświadczony zespół realizujący wdrożenia oraz świadczący bieżące wsparcie dla użytkowników systemu.

logo firmy Prolib

Sygnity Business Solutions SA jest spółką, która łączy wieloletnie doświadczenie z innowacyjnym podejściem do rozwiązań informatycznych, które oferuje Klientom. Rozwiązania dla bibliotek pod marką PROLIB to pełen wachlarz produktów odpowiadający na współczesne oczekiwania bibliotek. Jako wiodący polski system biblioteczny z 30-letnim doświadczeniem na rynku dbamy o stały rozwój produktu we współpracy ze społecznością naszych klientów, śledzimy trendy rozwoju oprogramowania oraz korzystamy z kapitału intelektualnego zgromadzonego w Spółce. To nam pozwala na komunikację i integrację systemu PROLIB z otoczeniem biblioteki w stopniu unikalnym na rynku systemów bibliotecznych. Dbamy o wysoką jakość produktu oraz świadczonych usług.

Film Prolib - Sygnity Business Solutions

logo firmy Prolib

ProQuest, part of Clarivate is committed to supporting the important work of the world’s research and learning communities. The company curates content that matters to the advancement of knowledge and simplifies workflows so time is used effectively. And ProQuest connects information environments so complex networks work together efficiently. With ProQuest, outcomes can be extraordinary.

Film ProQuest

logo firmy MOL

MOL Sp. z o.o. jest największym w Polsce producentem systemów informatycznych przeznaczonych dla bibliotek. Cechą oferty spółki jest zróżnicowanie: dostarczane oprogramowanie uwzględnia potrzeby konkretnych rodzajów bibliotek. Ponad 31 lat doświadczeń zaowocowało opracowaniem dojrzałych, specjalizowanych rozwiązań. Wśród około 8000 klientów firmy MOL znajdują się zarówno małe biblioteki szkolne jak i duże biblioteki publiczne, pedagogiczne i akademickie.

W centrum uwagi MOL znajdują się potrzeby bezpośrednich użytkowników oprogramowania: bibliotekarzy i czytelników. Bibliotekarzom MOL dostarcza najnowocześniejsze narzędzia służące do kompleksowej komputeryzacji, których wdrożenie skutkuje znacznym podniesieniem jakości obsługi czytelników. Czytelnikom z kolei oferowane są innowacyjne, przyjazne i intuicyjne narzędzia pozwalające poruszać się w świecie księgozbiorów również przez Internet.

logo firmy Bentham Scienceb
Bentham Science to wydawca czasopism naukowych i książek z dziedziny nauk ścisłych, technicznych oraz medycznych (STM), dostarczający pracownikom naukowym najnowszych informacji z wielu obszarów nauki i technologii.

Bentham Science publikuje obecnie ponad 130 recenzowanych czasopism (zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym), które cieszą się coraz większym zainteresowaniem milionów badaczy na całym świecie. Czasopisma te obejmują różne dyscypliny badań i rozwoju farmaceutycznego, podspecjalizacje medyczne, inżynierię, technologię i nauki społeczne.

Broszura Bentham Science

Film Bentham Science

Standard:

logo Cambridge University Press
logo wydawcy Oxford University Press
logo Cambridge University Press

Cambridge University Press – należąca do Uniwersytetu Cambridge oficyna wydawnicza, działająca od 1534 na mocy edyktu króla Henryka VIII. Jest najstarszym nieprzerwanie działającym wydawnictwem na świecie. Zajmuje się wydawaniem pozycji naukowych i edukacyjnych, adresowanych do odbiorców na całym świecie, w tym wydawnictwami z zakresu nauczania języka angielskiego jako obcego. Siedzibą wydawnictwa jest Cambridge a jego biura działają w Europie, Ameryce Północnej, Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i Oceanii.

W wydawnictwie publikowali swoje dzieła m.in. John Milton, William Harvey, Isaac Newton, Bertrand Russell i Stephen Hawking. W 1874 wydawnictwo rozpoczęło wydawanie podręczników szkolnych. W 1893 zainicjowano publikację czasopism naukowych tytułem Journal of Physiology, który do dziś pozostaje jednym z najważniejszych pism naukowych CUP.

Obecnie Cambridge University Press wydaje ok 1500 książek i ponad 400 tytułów czasopism rocznie. Specjalizuje się w wydawaniu książek naukowych, medycznych, podręczników akademickich i szkolnych na wszystkich poziomach: od szkoły podstawowej aż po studia podyplomowe.

logo wydawcy Oxford University Press

Oxford University Press, wydawca który od ponad 400 lat z pasją rozwija wiedzę i naukę, wspiera dociekliwych, pełnych pasji i ambitnych. Twój partner w nowoczesnej bibiotece.

Link promocyjny https://www.youtube.com/watch?v=ZcqN1e2mjOs

Link do głównego katalogu uk_im_catalogue.pdf

Patronat honorowy:

logo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
logo Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

Patronat medialny:

logo portalu dla bibliotekarzy ebib
logo portalu SBP

Organizator

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

bg.agh.edu.pl

tel. +48 12 617 32 08

email: bgagh@bg.agh.edu.pl

Komitet organizacyjny:

Agnieszka Podrazik - przewodnicząca komitetu organizacyjnego

Marta Urbaniec - sekretarz

Justyna Stanek-Kapcia – redakcja materiałów konferencyjnych

Grażyna Łaciak - redakcja serwisu internetowego

Karolina Imiołek-Stachura - redakcja serwisu internetowego

Karolina Forma - media społecznościowe

Marta Tabisz - obsługa administracyjna

dr Mirosław Luśtyk - obsługa informatyczna

Współpraca: Centrum Komunikacji i Marketingu AGH

Kontakt

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. +48 12 617 32 21

tel. +48 12 617 32 07

tel. +48 12 617 32 08

email: konferencja@bg.agh.edu.pl

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Podrazik - przewodnicząca komitetu organizacyjnego
tel. +48 12 617 32 07
email: agnieszka.podrazik@bg.agh.edu.pl

Marta Urbaniec - sekretarz
tel. +48 12 617 32 21
email: marta.urbaniec@bg.agh.edu.pl